Η Ενεργειακή Ένωση και οι εφαρμογές της στην ελληνική αγορά

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στρατηγικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης. Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε, μια σειρά από δράσεις εκ μέρους τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των κρατών μελών, επιδίωξαν να κάνουν αυτό το εγχείρημα πραγματικότητα.

Focus Group(s): Policy and Regulation
Energy Union: Turning the vision into reality in South East Europe

South East Europe (SEE) has long been identified as one of the European Union (EU) region’s most vulnerable to energy supply disruptions. Developing a regional market and by extension a regional hub for SEE represents one of the biggest challenges for the EU’s energy policy. Besides the lack of interconnectivity and the heavy dependence on Russian gas, the region is fraught with political complexities and regulatory uncertainty that pose obstacles to energy market liberalisation and put a damper on investor confidence.

Focus Group(s): Policy and Regulation
Production Freeze: Reality Check

The continued fall in oil prices have weighed heavily on the revenues of major oil producing countries such as Saudi Arabia and Russia, impacting their economic and social liabilities. The deal between Saudi Arabia, Russia, Venezuela and Qatar to freeze oil output to January levels is the most promising attempt to address the supply-demand imbalance on a global scale. This report outlines the likely impact of such a deal and the possible ramifications to the crude market.

Focus Group(s): Commercial, Trading and Shipping
Eastern Mediterranean gas: the Energy Union’s next frontier

Discoveries of natural gas oshore Israel and Cyprus between 2009 and 2011 unveiled the Eastern Mediterranean (1) as a new frontier for the development of gas resources. Indeed, the US Geological Survey (USGS) released a study in 2010 suggesting that the Levant Basin contains an estimated 122 trillion cubic feet (2) of undiscovered, technically recoverable natural gas. Almost six years on, the prophesised East Med gas bonanza has yet to bear fruit. ere are a myriad of reasons why, including: 1. the inability to identify a commercially viable project 2. geopolitical considerations 3. lack of vision and 4. “on the hoof” policy making - which translates into regulatory uncertainty and risky business environments for investors.

Focus Group(s): Policy and Regulation
Energy Security Package: Natural Gas Markets in Focus

Last week the European Commission’s proposal of the Energy Security Package was presented at the European Council in the framework of the co-decision procedure involving the EC and the European Parliament.

Focus Group(s): Policy and Regulation
OPEC Oil Flows - February 2016

OPEC’s February exports stood at 24 million bpd according to our analysis of vessel flows, in line with January’s total. Several Gulf producers saw falling output and exports as technical issues and field maintenance impacted production, although Latin American and West African members offset the decline in exports. With some members committed to the production freeze agreement, overall OPEC output is reported to have reduced during the month despite Iran continuing to increase its production in line with plans.

Focus Group(s): Commercial
Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/