Η αναπτυξιακή διάσταση της Ενέργειας στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Greek Energy Forum για τις δυνατότητες του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο μεταξύ των πολιτών η παραδοχή πως η Πατρίδα μας οφείλει άμεσα να επανοικοδομήσει την εθνική της οικονομία πάνω σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Το τελευταίο οφείλει να διαθέτει στέρεες βάσεις και άρα να διακρίνεται από χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν τη διαρκή και πολύπλευρη δημιουργία υπεραξίας στην χώρα, καθιστώντας συνεπώς την προσδοκώμενη Ανάπτυξη βιώσιμη στο διηνεκές.

Focus Group(s): Commercial
Στη Σκωτία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο το πετρέλαιο;

Το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας έγινε εμπορεύσιμο στα μέσα της δεκαετίας το 1970. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί πάνω από 40 δισεκατομμύρια βαρέλια, με την παράγωγη να φτάνει στο μέγιστο της περί το 1999-2000 (περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για το Ηνωμένο Βασίλειο).

Focus Group(s): Commercial
Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/