Ρίσκα και προϋποθέσεις για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας

Το επιχειρηματικό ρίσκο (χρηματοοικονομικό, πολιτικό ή και στρατιωτικό) ήταν και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δραστηριότητα των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εταιρείες αυτές έχουν βιώσει πολλές φορές τέτοια ρίσκα, τα οποία μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση ή και την ολική απώλεια του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου. Παρ’ όλα αυτά όμως, όπως και στις περισσότερες βιομηχανίες, η σχέση ρίσκου – απόδοσης δικαιολογεί επαρκώς τη συμμετοχή των εταιρειών σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς οι κεφαλαιακές αποδόσεις, όπως η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει, είναι υψηλές.

Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/