Oct 8 2017

Μια Ελληνική Εταιρία υψηλής τεχνολογίας μεταξύ των 15 επιλεγμένων πιο καινοτόμων Ευρωπαϊκών SMEs

Η ΕΛΒΙΟ Α.Ε είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας. Τα συστήματα της ΕΛΒΙΟ βασίζονται σε πρωτοποριακή και διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία, με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, παρουσιάζοντας ψηλές αποδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και περιβαλλοντικά οφέλη.

Τεχνολογία και Προϊόντα της ΕΛΒΙΟ

Για την παραγωγή του Υδρογόνου, η ΕΛΒΙΟ χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη είτε ανανεώσιμα καύσιμα, όπως βιοαέριο και βιοαιθανόλη, είτε συμβατικά καύσιμα, όπως, υγραέριο ή φυσικό αέριο. Στην περίπτωση των ανανεώσιμων καυσίμων, η ενέργεια που παράγεται από τα συστήματα της ΕΛΒΙΟ, είναι απόλυτα φιλική στο περιβάλλον.

Τα προϊόντα της ΕΛΒΙΟ διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. 1) Μηχανές παραγωγής καθαρού Υδρογόνου για βιομηχανική χρήση καθώς και για ανεφοδιασμό οχημάτων κυψελίδων καυσίμου 2) Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (CHP), που έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται με διάφορα καύσιμα (Υγραέριο/Προπάνιο, Φυσικό αέριο, Βιοαέριο) και να μετατρέπονται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω κελιών καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή υδρογόνου.

Η ΕΛΒΙΟ αποτελεί τη μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά είναι και από τις λίγες υπάρχουσες εταιρείες όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον περασμένο Ιούλιο η ομάδα της ΕΛΒΙΟ ήταν μία από τις μόλις 8 νικήτριες της θεματικής ενότητας «Ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα», στη φάση 2 του προγράμματος SME-Instrument, σε σύνολο 116 υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν από όλη την Ευρώπη.

Στόχος της ΕΛΒΙΟ για τον επόμενο χρόνο είναι να βιομηχανοποιήσει και εμπορικοποιήσει το νέο της προϊόν Prometheus5, προϊόν συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας, με ονομαστική δυναμικότητα 5kW ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον παραγωγή 7kW θερμότητας (www.prometheus5.com).

Η τεχνολογία της ΕΛΒΙΟ, φιλοδοξεί να συμβάλλει σε δύο τομείς παγκοσμίου ενδιαφέροντος: Στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ευθύνονται για την ήδη παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή, καθώς και στην κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, κυρίως σε περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με υπάρχοντα δίκτυα ή βρίσκονται εκτός δικτύου. Η προτεινόμενη τεχνολογία συνάδει με τη γενικότερη Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική της προώθησης καθαρότερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και είναι σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050.

Παγκόσμια αγορά

Οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το προϊόν Prometheus5 είναι πολλές και περιλαμβάνουν κατοικίες εκτός ή εντός δικτύου, σταθμούς τηλεπικοινωνιών, σκάφη και φορτηγά αυτοκίνητα. Φιλοδοξία της ΕΛΒΙΟ είναι σταδιακά να αντικαταστήσει τις γεννήτριες πετρελαίου ή βενζίνης που επί του παρόντος εξυπηρετούν τις προαναφερθείσες αγορές με το Prometheus5, που παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική τεχνολογία όπως: διπλάσια ηλεκτρική απόδοση, αμελητέες εκπομπές αερίων ρύπων, μικρότερα κόστη λειτουργίας και συντήρησης, αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.

Η εταιρία έχει συνάψει συνεργασία με την Alstom και την Daimler για την κατασκευή συστήματος συμπαραγωγής (CHP) μεγέθους 50kWe, καθώς και με την εταιρία Kobelco στην Ιαπωνία, για την κατασκευή σταθμών εφοδιασμού αυτοκινήτων με υδρογόνο, παραγόμενο από βιοαέριο.

Στις 19&20 Σεπτεμβρίου, η ΕΛΒΙΟ θα συμμετείχε στην διεθνή έκθεση τεχνολογίας TECHINNOVATION στη Σιγκαπούρη, όπου εξέθεσε το νέο προϊόν συμπαραγωγής ενέργειας – θερμότητας Prometheus5, με στόχο τη σύναψη συνεργασιών στις χώρες της μέσης ανατολής. Η συμμετοχή της ΕΛΒΙΟ στην εν λόγω έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του SME InstrumentsOverseas Trade Fair Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Connect

Discover our Memberships
Embrace the benefits and Become a Member
All individuals involved in the Greek Energy Forum are serving under their personal capacity. The analysis and opinions they express through the Forum are their own and do not reflect the view of their respective employers.
All individuals involved in the Greek Energy Forum - including the Management Committee, Focus Group Heads/Deputy Heads, Steering Committee, as well as standard members - are serving in their personal capacity.
The analysis and opinions they express through the Greek Energy Forum are their own and do not reflect the view of their respective employers.
WEBSITE BY PIXELWORKS