Μια Ελληνική Εταιρία υψηλής τεχνολογίας μεταξύ των 15 επιλεγμένων πιο καινοτόμων Ευρωπαϊκών SMEs, που θα παραβρέθηκαν στην διεθνή έκθεση τεχνολογίας TECHINNOVATION στη Σιγκαπούρη

Η ΕΛΒΙΟ Α.Ε είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας. Τα συστήματα της ΕΛΒΙΟ βασίζονται σε πρωτοποριακή και διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία, με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, παρουσιάζοντας ψηλές αποδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και περιβαλλοντικά οφέλη.

GEF Elections 2017

The Greek Energy Forum would like to announce the completion of the 2017 general elections for the GEF Management Committee.

Nannuka UK - Discount for GEF members

We are delighted to introduce to you Nannuka UK, a Greek company that specialises in connecting parents with childcare providers now expanding its services in London. We have secured a special 20% discount for Nannuka’s Premium Package exclusively for GEF members.

Knowledge Partnership with Natural Gas World

The GEF is happy to announce the commencement of an exciting knowledge partnership with Natural Gas World. Natural Gas World is an independent specialized website dedicated to bringing you the most essential, accurate and reliable information on global gas matters.

 

New GEF Infographic Video - Why Become a Member?


Watch the new infographic video of the activities of the Greek Energy Forum.

Cyprus-Israel-Greece Meeting On Diaspora Issues In The UK

Cooperation in the east med is a reality in so many levels, driven by common history and a common understanding of the future. The Greek Energy Forum is proud to be part of the process of bringing our countries closer, and it was honored to be invited to participate in the high level roundtable discussion on Diaspora Issues in the UK which took place on the 30th of May 2017.

Event Calendar

/