Οι τρεις πυλώνες ώστε να γίνει η ΝΑ Ευρώπη σημαντική αγορά στο φυσικό αέριο

Στις δυνατότητες του τομέα υδρογονανθράκων της ΝΑ Μεσογείου αναφέρθηκε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Greek Energy Forum, Αλεξανδρος Λαγάκος, μιλώντας από το βήμα του 3ου Adriatic and Balkans Oil & Gas Summit. Στάθηκε ιδιαίτερα στους τρεις πυλώνες που μπορούν να καταστήσουν στο μέλλον την περιοχή μας σε σημαντική περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Focus Group(s): Commercial
Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/