Οι κύριες αγορές ενέργειας – ρίσκα και ευκαιρίες

Στο προηγούμενο άρθρο επιχειρήσαμε να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στις αγορές εμπορευμάτων και ειδικότερα σε αυτές της ενέργειας. Είδαμε γιατί τα εμπορεύματα έχουν γίνει πιο δημοφιλή σαν εναλλακτικές μορφές επένδυσης, ποια είναι τα κύρια συμβόλαια ενέργειας, πως χρησιμοποιούνται, ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, και τέλος γιατί τα εμπορεύματα είναι πολύ διαφορετικά από τις μετοχές και χρειάζονται τη δέουσα προσοχή εκ μέρους των επενδυτών.

Focus Group(s): Commercial
Η σημασία του LNG για την ελληνική ναυτιλία

Η συνεχής αλλαγή πολιτικών είναι μια χρόνια παθογένεια του πολιτικο­κοινωνικού συστήματος, το οποίο όμως έχει άμεσες συνέπειες στις δημόσιες επενδύσεις αλλά και στην ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Οι εξελίξεις στις έρευνες των υδρογονανθράκων την τελευταία διετία έχουν κάνει ξεκάθαρο τον αναδυόμενο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας: τα εκτιμώμενα αποθέματα νότια της Κρήτης, αλλά και στα διάφορα οικόπεδα στην Καβάλα, στον Πατραϊκό κόλπο, στο Κατά­κολο και κατά μήκος του Ιονίου Πελάγους μπορούν να καταστήσουν τη χώρα από εισαγωγέα εξαγωγέα φυσικού αερίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης σε εθνικό, βαλκανικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Focus Group(s): Trading and Shipping
Οι κύριες αγορές ενέργειας και πως να τις προσεγγίσουμε

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έπειτα οι αγορές των εμπορευμάτων (commodities) έχουν γίνει σταδιακά όλο και πιο προσιτές στους μικροεπενδυτές (retail investors), με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρούνται από πολλούς ακόμα ένα επενδυτικό προϊόν (asset class). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν αυτή την τάση: η ευκολία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης από επενδυτές με μικρό κεφάλαιο από το σπίτι ή το γραφείο τους, η ραγδαία μείωση των προμηθειών σε όλα σχεδόν τα επενδυτικά προϊόντα, η ζήτηση από τους επενδυτές για εναλλακτικές μορφές επένδυσης (non-correlated) μετά το φιάσκο των μετοχών παγκοσμίως την περίοδο 2000-2002, και φυσικά η συνεχής αναζήτηση νέων αγορών και νέων προϊόντων προς πώληση από τις επενδυτικές τράπεζες.

Focus Group(s): Trading and Shipping
Energie-Allianz im östlichen Mittelmeer

Griechenland, Zypern und Ägypten wollen stärker in Energie- und Wirtschaftsfragen kooperieren. Dabei geht es vor allem um mutmaßliche Erdgasvorkommen vor der Küste Zyperns. Aus Athen berichtet Jannis Papadimitriou.

Auf einem Gipfeltreffen in Kairo erklärten die Präsidenten Ägyptens und Zyperns, Abdel Fattah al-Sisi und Nikos Anastasiades, sowie der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras bei der Erdgasförderung im östlichen Mittelmeer eng zusammenarbeiten zu wollen. Griechischen Medienberichten zufolge ist mittlerweile auch Israel bereit, der neuen Energie-Allianz beizutreten.

Focus Group(s): Commercial
H Ελλάδα στη γεωστρατηγική σκακιέρα του φυσικού αερίου

Παρά τη δύσκολη συγκυρία που διανύει η Ελλάδα, δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι αναπτύσσει ισχυρή δυναμική ανάδειξής της σε σημαντικό περιφερειακό παράγοντα στην αγορά του φυσικού αερίου. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να μετουσιωθούν τόσο σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα στο οικονομικό πεδίο, όσο και να αναβαθμίσουν τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Focus Group(s): Commercial
Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/